marți, 5 aprilie 2016

SCRABBLE - REGULI GENERALE

CE ESTE SCRABBLE ?

SCRABBLE este un joc de societate, (a fost inventat în anul 1931 de americanul Alfred Butts) care se poate juca între doi sau mai mulţi jucători (numărul jucătorilor este nelimitat, la unele genuri de partidă).
Scrabble este un joc care implică logică, strategie, calcule matematice. 
La jocul de scrabble pot participa doi sau mai mulţi jucători (numărul lor este nelimitat la partidele gen duplicat, anticipație). 
Inventarul jocului: 
-Tabla de joc, pe care este desenat un careu de 15x15 pătrăţele. 
Liniile şi coloanele tablei sunt marcate astfel: 
Orizontal: prin litere. de la “a” la “o”.
Vertical: prin cifre, de la 1 la 15.
Pătrăţelele colorate au următoarele semnificaţii:
Bleu: dublează valoarea literei depuse.
Albastru: triplează valoarea literei depuse.
Roz: dublează valoarea cuvântului depus.
Roşu: triplează valoarea cuvântului depus.
Scopul jocului este realizarea unui punctaj total cât mai mare, cu ajutorul valorilor literelor și al pătrăţelelor colorate ale grilei.
-Un set de 100 de jetoane pe care sunt imprimate litere având diferite valori (corespunzător frecvenţei lor în limba română). 
De precizat că datorită frecvenţei foarte reduse, au fost eliminate dintre jetoane, literele: K, Q, Y, W. Acestea însă, pot fi înlocuite în joc de joker ☺ (cu valoarea 0). Joker-ul poate înlocui orice literă din alfabet. 

Jetoanele şi valoarea lor: 
A - 1 B - 9 C - 1 D - 2 E - 1 F - 8 G - 9 H - 10 I - 1 J - 10 L - 1 M - 4 N - 1 O - 1 P - 2 R - 1 S - 1 T - 1 U - 1 V - 8 X - 10 Z - 10
Observăm că cele mai frecvente litere au valoare mică, iar cele mai rare, valoare mare. 
Numărul de jetoane pentru fiecare literă: A-11; B-2; C-5; D-4; E-9; F-2; G-2; H-1; I-10; J-1; L-4; M-3; N-6; O-5; P-4; R-7; S-5; T-7; U-6; V-2; X-1; Z-1; ☺-2. 

Alte accesorii: 
-Un săculeţ de pânză 
-Suporturi pentru etalarea literelor 
-Ceas (de preferinţă ca cel pentru şah) 

Numărul de jetoane pentru fiecare literă şi valoarea literelor la scrabble în limba română.


Reguli pentru jocul de scrabble: 
Primul cuvânt depus, cel cu care se începe partida, trebuie să aibă minim două litere şi maxim şapte, trebuind să treacă în mod obligatoriu prin pătrăţelul roz aflat în mijlocul tablei (h8). La o depunere se pot plasa între una şi şapte litere (excepţie făcând prima depunere). În niciun caz nu se admite depunerea a mai mult de şapte litere odată. Dacă se depune un joker, se va marca litera înlocuită de el (dar cu valoarea 0), iar semnificaţia ei nu se mai schimbă până la finalul partidei. 
Punctajul unei depuneri se calculează însumând valorile literelor ce alcătuiesc cuvântul depus, ţinând cont de regulile multiplicităţii unde este cazul (dublarea/triplarea literei sau cuvântului), la care se adaugă şi valoarea cuvintelor adiacente nou formate. Dacă se plasează toate cele şapte litere, se acordă şi un bonus de 50 de puncte, adăugat la valoarea rezultată, numit “prima de scrabble”. Cuvântul format prin adăugarea celor şapte litere poartă denumirea de “Scrabble”. 
Toate literele utilizate în cadrul unei depuneri trebuie să fie aşezate pe o singură linie, orizontal (de la stânga la dreapta) sau pe o singură coloană, vertical (de sus în jos).
Nu se pot depune cuvinte izolate, care să nu aibă legătură cu un alt cuvânt de pe tablă. Toate literele unei depuneri trebuie să fie legate între ele (eventual prin alte litere de pe tablă).
O depunere este considerată corectă dacă sunt respectate regulile de mai sus, dacă toate cuvintele formate sunt acceptate de adversar sau de arbitru şi dacă jucătorul s-a încadrat în timpul de gândire regulamentar. 
Depunerea va fi considerată incorectă dacă jucătorul a utilizat alte litere decât cele pe care le are la dispoziţie (altă grupă de litere, litere care nu mai sunt în stoc etc.) sau dacă cuvântul depus iese în afara grilei.
Dacă un cuvânt trece simultan prin mai multe câmpuri de multiplicare a literelor şi a cuvintelor, valoarea literelor se multiplică înainte de multiplicarea valorii cuvântului (cuvintelor). Multiplicarea se aplică doar la depunerea în care o literă acoperă câmpul respectiv. Dacă în cadrul aceleiaşi depuneri se acoperă 2 sau 3 câmpuri de multiplicare a valorii cuvântului, aceste multiplicări se aplică succesiv (multiplicare cu 4, cu 9 sau cu 27).
Dacă un joker este plasat pe un câmp de multiplicare a valorii cuvântului, suma valorilor literelor cuvântului depus se multiplică, chiar dacă jokerul nu valorează nimic. Dacă un joker se plasează pe un câmp de multiplicare a valorii literei, valoarea jokerului rămâne zero.
Punctajul depunerii este calculat însumând valorile literelor componente ale cuvântului format (ţinând cont de câmpurile de multiplicare a literelor, respectiv a cuvântului, dacă este cazul). Se adaugă şi punctajul cuvintelor adiacente nou formate, care se calculează la fel ca şi pentru cuvântul principal.
Dacă în cadrul unei depuneri se plasează toate cele 7 litere, la calcularea punctajului se adaugă o primă de 50 de puncte (depunere scrabble).

În timpul jocului cuvintele se pot forma astfel:
1. Prin adăugarea uneia sau mai multor litere la începutul, la sfârşitul sau în ambele părţi ale unui cuvânt deja existent pe tabla de joc.
2. Prin plasarea unui cuvânt perpendicular pe un cuvânt existent pe tabla de joc, utilizând una din literele acestuia.
3. Prin plasarea unui cuvânt paralel cu un alt cuvânt existent pe tabla de joc, formând cel puţin un cuvânt adiacent. Dacă unele din literele depuse fac parte şi din cuvinte adiacente şi trec peste câmpuri de multiplicare, semnificaţia acestor câmpuri se aplică atât pentru literele cuvântului principal cât şi pentru cele ale cuvintelor adiacente.
4. Prin plasarea unui cuvânt perpendicular pe unul sau mai multe cuvinte existente pe tabla de joc, adăugând câte o literă la aceste cuvinte.
5. Prin plasarea unui cuvânt în aşa fel încât una sau mai multe dintre literele sale se plasează între două litere existente deja pe tablă, parte a unor cuvinte diferite (transformându-le astfel în alte cuvinte).
6. Prin metode combinate ale celor de mai sus.

Pentru notaţie, poziţia de plasare a unui cuvânt se precizează indicând coordonatele pătrăţelului în care se află prima literă a cuvântului, astfel:
- Dacă cuvântul este plasat orizontal, se indică întâi litera, apoi numărul (ex.: H8).
- Dacă cuvântul este plasat vertical, se indică întâi numărul, apoi litera (ex.: 8H).
Jokerul se notează obligatoriu, astfel:
- Încercuind litera pe care o înlocuieşte (ex.: S©OR);
- Adăugând literei pe care o înlocuieşte un indice zero (ex.: SCoOR).

În cazul în care semnificaţia lui nu este precizată (ex.: notarea unei grupe de litere care conţine un joker), se utilizează, convenţional, semnul de întrebare. Uneori, în notarea unor depuneri (partide) se foloseşte pentru joker litera mică sau încadrarea literei între paranteze (ex.: ScOR sau S(C)OR).
În cazurile în care notarea poziţiei este obligatorie şi cuvântul respectiv nu poate fi plasat în poziţia indicată (indiferent de natura greşelii privind notarea, inclusiv inversarea coordonatelor), depunerea este incorectă şi va fi anulată.
Pentru evitarea neînţelegerilor şi a confuziilor ce pot apărea la anunţarea literelor (când acestea trebuie anunţate verbal), se folosesc numele corespunzătoare fiecărei litere din „Tabela de anunţuri”:
A = Ana   G = Gheorghe   N = Nicolae   U = Udrea   B = Barbu   H = Haralambie   O = Oprea   V = Vasile   C = Constantin   I = Ion   P = Petre   X = Xenia   D = Dumitru   J = Jianu   R = Radu   Z = Zamfir   E = Elena   L = Luca   S = Sandu   ? = joker   F = Florea   M = Marin   T = Tudor 

De regulă, literele se anunţă în ordine alfabetică; în acest caz, jokerul se consideră ca fiind ultima literă a alfabetului (după litera Z). Există şi cazuri când literele se anunţă în ordinea extragerii lor din stoc (ex.: partidele „pe şir”).

La jocul de scrabble în limba română nu se ţine seama de semnele diacritice. Astfel, A = Ă = Â, I = Î, S = Ş şi T = Ţ.

Notaţia depunerilor se va face astfel: 

Dacă un cuvânt este plasat orizontal, se indică întâi litera şi mai apoi cifra de la care pleacă prima literă a depunerii. De exemplu: H8; 
Dacă un cuvânt se depune vertical, coordonatele vor fi inversate, cifra notându-se prima şi mai apoi litera. De exemplu: 8H. 
Plasarea cuvintelor pe tablă se face numai orizontal sau vertical şi nu se acceptă cuvinte izolate, adică acele cuvinte care nu sunt alipite de cel puţin o literă dintre cele deja depuse. 
Dacă un jucător, la un moment dat, are numai litere (ex: numai consoane) cu care îi este greu să facă o depunere favorabilă, poate schimba de la două la şapte litere cu altele din stoc. Regula este următoarea: se pun pe masă (cu faţa în jos) jetoanele de schimb, se extrage din săculeţ acelaşi număr de jetoane, după care se introduc în săculeţ jetoanele de pe masă. În acest caz jucătorul pierde depunerea din turul respectiv, lăsând loc partenerului s-o facă. 
Când un jucător are pe suport litere bune, dar depunerea lor nu-l avantajează, poate oferi partenerului oportunitatea de a juca în acel tur, anunţând PAS. 

Dacă ambii jucători spun PAS la două runde consecutive, partida se încheie, consemnându-se rezultatul din acel moment. 

Când în săculeţ au rămas mai puţine litere decât e nevoie până la completarea celor şapte litere pe suport, jucătorul care e la rând va extrage toate litere. Partida se termină când unul dintre jucători a rămas fără jetoane. Câştigă jucătorul care a obţinut punctajul cel mai mare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu